Panorama met crowdfunding aangeschaft

53º18'40"N 05º00'06"O – Roos Schuring  

30 september 2014 - Het hoorde al een beetje bij het museum, het panoramaschilderij van de Vlielandse kust. Het is in 2012 gemaakt door Roos Schuring en hing al geruime tijd in de grote Slauerhoff-vitrine. Het paste daar zo mooi, dat menig bezoeker zich afvroeg hoe de vitrine eruit had gezien voordat het 250 cm brede schilderij er een plaatsje kreeg. “Kaal”, dat was het enig juiste antwoord.

Dankzij crowdfunding is het schilderij nu in het bezit van het museum gekomen. De vitrine heeft daardoor permanent een fraaie invulling gekregen. Het was de eerste keer dat het museum op deze manier geld bijeen gaarde om een aankoop te kunnen bekostigen. Er is de nodige publiciteit voor geweest en dat heeft vruchten afgeworpen. Het is natuurlijk fantastisch om te merken dat er zoveel cultuur minnende mensen zijn!

Het schilderij draagt de naam 53º18'40"N 05º00'06"O, die de locatie aangeeft vanwaar het is geschilderd. In het verlengde van Pad van Dertig, zo’n 2 kilometer uit de kust van Vlieland. ‘De  Holland’ deed dienst als tijdelijk atelier. Er stond een stevige bries, de golven waren hoog. Daar was Roos Schuring in haar element. “De weidsheid van de open vlakte. Kustgebied met wind, wolken en zonneschijn. Maar ook het typische Hollandse weer met bewolking, regen en sneeuw. Juist het slechte, donkere weer legt Roos Schuring met liefde vast in olieverf. Ter plekke met de schildersezel, zakken zand, tubes verf en indien nodig een paraplu.” (www.artacasa.nl).

Familie de Boer uit Emmen, Familie Bron, Mevrouw Henneman-Pröpper, Mevrouw E.H.L. Hondorp, De heer T.F.J. Pronker, De heer J.N. van Rijswijk, Familie G.R. Sterken, Familie Storm, Stichting Recreatiebelangen Vlieland en vele anderen droegen hun steentje bij. Bestuur en medewerkers van Stichting Museum Tromp’s Huys én alle bezoekers die nu en in de toekomst van het schilderij kunnen genieten, zeggen: allemaal hartelijk bedankt!