Neeltje Kat fonds opgericht door stichting Museum Tromp’s Huys

Voorzitter CHV onthult nieuwste aanschaf

23 januari 2015 - Onder grote belangstelling heeft mevrouw Janke Boomsma, de voorzitter van de Cultuur Historische Vereniging Vlieland, symbolisch het Neeltje Kat fonds in werking gesteld. Met dank aan Jan Houter, schetste Elsje de Ruijter, beheerder/conservator van het museum, in het kort de levensloop van Neeltje Kat. De erfenis die zij in 2004 achterliet is precies 100 jaar na haar geboortedag in een fonds onder gebracht, waaruit initiatieven op het gebied van de cultuurhistorie van Vlieland kunnen worden bekostigd.

Mevrouw Boomsma bedankte allereerst de heer Hans Vugts, die helaas verhinderd was. Vugts, toenmalig bestuurslid van de CHV en voorvechter van het veilig stellen van de nalatenschap van Neeltje Kat, heeft zich destijds met vuur en vlam ingezet om het volledige legaat ook werkelijk bij het museum onder te brengen. Vervolgens feliciteerde mevrouw Boomsma de stichting met de oprichting van het fonds en sprak de hoop uit dat daarmee veel goede initiatieven zouden kunnen worden beloond. Mevrouw Anneke de Wolff-Cupido bedankte de aanwezigen voor hun komst en de stichting Museum Tromp’s Huys voor de oprichting van het fonds. Eerst haar vader en later zijzelf hebben het leven van de wat vereenzaamde Neeltje Kat verlicht. Mevrouw Lily Hondorp las namens haar een gedicht voor.

Wil Werkhoven aan het werk (klik voor een vergroting)

De openingshandeling bestond uit de onthulling van een schilderij, dat gefinancierd is uit de rente op het Neeltje Katfonds. Het is een schilderij met een verhaal. Het heeft namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog een beschadiging opgelopen door een granaatscherf. Aan de achterzijde is dat goed te zien. Het toont een rotskust, zee en een geleidelicht met in de verte een vuurtoren. Jan Fontein heeft het schilderij destijds van zijn grootvader Fred Matak Fontein gekregen ‘om goed op te passen’.

Die last heeft het museum nu van hem overgenomen. Het schilderij is met een bijdrage van de Stichting Recreatiebelangen Vlieland uit Zwitserland opgehaald. Vervolgens is het schilderij vakkundig door Wil Werkhoven in Makkum gerestaureerd, onder de voorwaarde dat aan de achterzijde de reparatie van de granaatscherf zichtbaar zou blijven. En dat is gelukt. Museummedewerker Imgrid Rugenbrink nam samen met Elsje de Ruijter het schilderij even van de haak om de aanwezigen de achterzijde te laten zien.

Een granaatscherf doorboorde in WO2 het doek

Om het Neeltje Kat fonds te steunen, kunt u een bijdrage overmaken op rekening NL02 TRIO 0197 8406 20 t.n.v. Museum Tromp's Huys, o.v.v. Neeltje Kat. Particulieren kunnen gebruik maken van interessante belastingvoordelen. Meer informatie...