Schenking kerk aan museum nu te bezichtigen

Tweedelige biografie over de grote afwezige tijdens de ramp in 1666

23 mei 2016 - In het herdenkingsjaar 2016 is ’s Neerlands bekendste admiraal beduidend meer op Vlieland aanwezig dan in 1666. Een model van zijn vlaggenschip Zeven Provinciën werd onlangs geplaatst in de hal van het museum. En nu is er ook een biografie van Gerard Brandt over Michiel Adriaansz. de Ruyter te zien. De twee kloeke boeken werden onlangs aan het museum geschonken door de kerk.

In 1681 gaf Michiel de Ruyters zoon Engel de Ruyter aan Brandt de opdracht een biografie over diens in 1676 overleden vader te schrijven. Dit werk, Het Leven en bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, is een belangrijke bron van informatie over de admiraal. Het is voltooid door Brandts zoons Caspar en Johannes en vele malen herdrukt. De schenking aan het museum betreft een derde druk uit 1732.
Hoewel het boek vooral een lofrede was op De Ruyter – zonder ook maar enige kritische kanttekeningen! – leverde Brandt een indrukwekkende prestatie. Op basis van een wirwar van aantekeningen en paperassen schreef hij een zeer leesbaar boek. Zonder deze biografie zouden we nu veel minder over De Ruyter weten.

Museum Tromp’s Huys vindt dat deze schenking past in een collectie, waarin al meerdere objecten zijn die een relatie met M.A. de Ruyter hebben. En Vlieland heeft een relatie met De Ruijter. Uit diens correspondentie weten we dat hij Vlieland viermaal daadwerkelijk heeft bezocht. Tijdens één zo’n bezoek schonk hij een kroonluchter aan de kerk. Hij verbleef de meeste tijd op de Zeven Provinciën, die op de Vliereede voor anker lag.
In het tweede deel van de biografie worden de activiteiten van De Ruyter in 1666 beschreven. Het boek ligt opengeslagen op de pagina’s over de periode 19 tot 24 augustus. Nergens wordt de aanval van de Engelsen genoemd. De Ruyter vocht een conflict uit met admiraal Cornelis Tromp en dat slokte al zijn aandacht op. De Ruyter was dus niet aanwezig tijdens de ramp die op 19 en 20 augustus 1666 Vlieland en Terschelling trof. Wellicht was de geschiedenis heel anders gelopen als dat wel zo was geweest. Bij gebrek aan tegenstand konden de Engelsen een hele handelsvloot in brand steken en West-Terschelling op de koop toe. Deze ramp wordt in 2016 uitgebreid op de eilanden herdacht.