Mini-expositie Oene Boer

Portretten grootouders Oene Boer en twee schilderijen geschonken aan museum

13 maart 2015 - In Museum Tromp’s Huys is een mini-expositie ingericht met vier werken, die verband houden met Oene Boer. Oene Boer bracht zijn jeugd door op Vlieland en als volwassen man kwam hij graag met zijn echtgenote op Vlieland terug om te schilderen. Ze verbleven dan elk jaar zo'n 6 weken op Vlieland. Oene overleed op 30 juni 2002. Veel oudere Vlielanders kennen het echtpaar van de loterijen voor de KNRM. Van zijn echtgenote mocht het museum twee portretten in ontvangst nemen. Sinds kort zijn deze tentoongesteld in de hal van het museum. Op de portretten zijn de Terschellinger grootouders van Oene Boer afgebeeld, Jort Boer & Klaaske de Boer.

Oene Boer werd op 5 juli 1928 geboren op Terschelling uit een oud Terschellinger geslacht. Zijn vader Jetze Boer trouwde op 22 december 1921 met Caroline Jobben. Vanwege de gezondheid van Caroline, verhuisde het echtpaar naar Vlieland. Men was van mening dat de Vlielandse huisarts beter was. Oene was toen twee jaar. Op de portretten zijn de ouders van Jetze te zien, Jort Boer en Klaaske de Boer. De portretten tonen twee jonge mensen. Het lijkt aannemelijk dat de portretten gemaakt zijn ten tijde van hun huwelijk op 24 januari 1889. Het laten maken van portretten was in die tijd geen gemeengoed. Zeer waarschijnlijk waren de grootouders van Oene Boer dus in goeden doen.

De weduwe van Oene Boer, de nu in Amsterdam wonende Truus Boer-Van Kranenburg, schonk beide portretten aan Museum Tromp’s Huys. Toevalligerwijs mocht het museum de afgelopen tijd ook twee schilderijen van de hand van Oene Boer in ontvangst nemen. Die schilderijen werden eveneens geschonken. Beide portretten en de twee schilderijen vormen nu een mini-expositie in de kleine hal van het museum.
Een schilderij met duinen en zeedistel werd geschonken door mevrouw Kuijper-Roos. Een schilderij van het Oude Raadhuis – met vooraan het ‘Jan van Saarglop’, nu: Jan Siebenglop – werd geschonken door Peter Severein. Op de ambachtenzolder is sinds kort nog een ‘Oene Boer’  te zien. Dat schilderij, een jutter met hout op de rug, is in bruikleen gegeven door mevrouw Jo Visser.

De portretten zijn te zien in 'Stuk van de maand': Maart 2015