Portret van Vlieland

22 mei - 4 november 2017

Een tentoonstelling in samenwerking met de kunstenaar Herman van Hoogdalem. Deze tentoonstelling komt voort uit het project Portret van Vlieland. In dat project wordt de mondelinge geschiedenis van Vlieland vastgelegd. Voor deze tentoonstelling maakte Herman van elke geïnterviewde een portret in aquarel.

Herman van Hoogdalem is een kunstenaar die veel op Vlieland geschilderd heeft. Een aantal jaar geleden heeft hij zeer indringende portretten gemaakt van dementerenden. Gijs Wanders hield interviews met familieleden van de geportretteerden. Dit project resulteerde in 2013 in een tentoonstelling in het Drents Museum en in een boek, getiteld ‘Gezichten van dementie’ uitgegeven door W Books.

In het project van Herman wordt duidelijk hoe fragiel onze herinneringen zijn. Op een glijdende schaal of van de ene op de andere dag zijn die herinneringen weg. Dit motiveerde Elsje de Ruijter, directeur van Museum Tromp's Huys, om Herman te vragen portretten te maken van een 15-tal Vlielanders die ze nog alle tien op een rij hebben. Tijdens het maken van die portretten werden herinneringen opgehaald aan vroeger. Dat gesprek is vastgelegd. Daardoor blijft de orale historie, die nu nog in de hoofden zit van de 70-plussers van Vlieland, als cultureel erfgoed behouden. Bovendien kan die historie middels tentoonstelling en USB-stick breed worden verspreid.

Op de tentoonstelling zijn de eilanders in tweevoud te zien: enerzijds 'still' in aquarel, anderzijds 'live' in stem en beeld. De tentoonstelling is dus een combinatie van portret en (kort) gesprek. Uit de gesprekken is een selectie gemaakt. Die fragmenten zijn middels een interactieve audiohandset (Podcatcher) te beluisteren. De portretten zijn te koop. Daarnaast is er door Wijnand van Velzen een documentaire gemaakt over Portret van Vlieland. Die documentaire wordt in het museum getoond en is ook op internet te zien. In de museumwinkel is een USB-stick te koop waarop de volledige gesprekken, de documentaire en de portretten staan.

Herman van Hoogdalem is bekend van zijn strand- en zeegezichten. Ook daarvan zijn er een aantal op de tentoonstelling te zien. Zijn werken geven ruimtelijkheid en vrijheid weer. Zijn kleurenpalet is helder van toon.

Meer over het werk van Herman van Hoogdalem is te vinden op de website van de kunstenaar.

Dit project is tot stand gekomen met donaties van 

Iepenmienskipfuns (Provincie Friesland)
Stichting Recreatiebelangen Vlieland
Westcord
Carien van Boxtel & Pim van der Feltz
Robert van Buuren
Cultuur Historische Vereniging Vlieland
Rederij Doeksen
Google's employee gift matching programme
Stichting Hjoed
Herman van Hoogdalem
Jan Hommema
Hein van Houten
Gerrit de Oesterman
Puur Vlieland
Nyckele Sap
Wijnand van Velzen
VVV Vlieland
Uitgeverij Het Wad
Wil Werkhoven
Zevenster bv
…en nog 34 andere donateurs…