Collectiewaardering Museum Tromp's Huys

Collectiewaardering Museum Tromp's Huys

Museum Tromp’s Huys is in nauwe samenwerking met de Museum Federatie Fryslân een plan aan het maken om zijn collectie opnieuw te waarderen. Welke objecten worden tentoongesteld in het museum, wat wordt bewaard in een depot en kunnen we items eventueel uitlenen. Of moeten we afstoten?  

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft een nieuwe systematiek ontwikkeld voor de waardering van museale objecten en (deel)collecties. De methodiek biedt inzicht in waarderingscriteria en beschrijft hoe waardescores onderbouwd moeten worden met argumenten.

Het beheren van een museale collectie vraagt om professionaliteit en daarbij hoort in eerste instantie een zorgvuldige afweging waarbij  goed opgeleide medewerkers ook assistentie kunnen krijgen van externe expertise. Maar het is niet alleen aan ons; we willen u  op zijn minst informeren en zo nodig zelfs betrekken bij de procedure. Het eigendom van het museum is op een bepaalde manier te benoemen als  “publiek bezit”.  We zijn ons dat steeds meer bewust. In het proces van herwaardering zorgen wij er voor dat zowel de fysieke presentatie van de collectie op orde is maar ook de digitale toegankelijkheid moet worden verbeterd.

 Nog voor er grote stappen worden genomen wil het Museum met dit bericht publiekelijk bekend maken dat er zal worden gewerkt aan een gedegen basis voor de collectiewaardering en de zogenaamde collectiemobiliteit (herbestemming en herplaatsing).

Voor Museum Tromp’s Huys betekent dit dat we nog eens heel zorgvuldig bekijken wat we al verzameld hebben. Omdat het een groot aantal objecten betreft, beginnen we klein met het waarderen van een deel van de collectie die al jaren in depot opgeslagen is en waarvan al een tijd wordt gedacht dat het nooit meer in het museum tentoongesteld zal worden.  In samenwerking met de vertegenwoordiger van de gemeente en in samenspraak en openheid naar college en gemeenteraad nemen we de uiteindelijke beslissingen.

Er zijn door de jaren heen allerlei zaken geschonken aan het museum. Een groot deel daarvan is cultuur-historisch of op een ander manier waardevol. Met grote zorgvuldigheid doorlopen we de daarom waarderingsprocedure die uiteindelijk kan resulteren in grofweg de volgende stappen: behouden, uitlenen of afstoten.  Afstoten, de meest rigide stap in het proces, kent twee varianten. Allereerst zoeken we naar het herplaatsen van een object binnen het domein van geregistreerde musea en pas in de tweede plaats kiezen we voor het herbestemmen buiten het domein van de musea. In dit laatste variant zullen we ook altijd bekijken of het item niet kan worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar of schenker. Daarnaast kunt u denken aan schenken, veilen of verkopen. In een uiterst geval zullen objecten vernietigd worden.

De gehele waarderingsprocedure tot en met een eventuele herplaatsing of afstoting wordt stap voor stap zorgvuldig gedocumenteerd.

Als u geïnteresseerd bent in de details van de methode van museale collectiewaardering? Het document “Op de museale weegschaal”  is via de onderstaande link naar de website van  van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te vinden.

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2013/01/01/op-de-museale-weegschaal-collectiewaardering-in-zes-stappen

 

 

Museum Tromp’s Huys

Peter Schalk

 

Artist in Residence: Studio Betzy

Artist-in-residence

De dijkwoning achter het pand Dorpsstraat 99 heeft een nieuwe functie. In overleg met Stichting Museum Tromp’s Huys en de gemeente heeft de eigenaar van het pand besloten de woning op te knappen en in te richten als bijzondere overnachtingsplek. Gedurende het jaar zal de woning verhuurd worden op de recreatieve markt, als onderdeel van het programma Monument en Bed van eigenaar Vereniging Hendrick de Keyser. Ongeveer 26 weken per jaar verhuurt de vereniging de woning aan de stichting als onderdeel van een Artist-in-Residence programma.

 

Het museum heeft al langer de ambitie om kunstenaars op Vlieland uit te nodigen om daar een korte periode te kunnen verblijven en werken. Vlieland inspireert kunstenaars op velerlei wijzen. Door de ‘geïsoleerde’ ligging, door de natuur, door de specifieke sociale context, door de invloed van de seizoenen, door het wad. Kortom: Vlieland is niet zomaar een plek voor inspiratie en creatie.

 

De aantrekkingskracht van Vlieland zorgt ervoor dat kunstenaars als Erik van Ommen en Herman van Hoogdalem regelmatig blijven terugkeren. Kunstenaars uit verschillende disciplines verrassen tijdens het festival Into the Great Wide Open inwoners en bezoekers met hun door Vlieland geïnspireerde creaties. De tentoonstelling Gasten schilderen Vlieland trekt tweejaarlijks inzendingen van zo’n 20 kunstenaars.

 

Het voormalige atelier van Betzy Akersloot-Berg, in de jaren-60 tot woning omgebouwd, is in 2017 gerestaureerd en aan de eisen van de huidige tijd aangepast. Het is geschikt als verblijfplaats voor maximaal 2 volwassenen.

 

Vlieland als residentie

De dijkwoning leent zich uitstekend voor een Artist-in-Residence (AIR) programma. Kunstenaars, schrijvers, dichters, muzikanten of wetenschappers kunnen de dynamiek van het eiland in de actuele context verbeelden. De vorm waarin ze dat verpakken willen we zo ruim mogelijk houden. De kunstenaar zal verblijven in het voormalig atelier van Betzy Akersloot. Daarmee verbinden we verleden met heden en geven we nieuwe betekenis aan de historie van Vlieland.

 

Residentie leidt tot ontmoeting

We willen het programma aangrijpen om nieuwe ontmoetingen tot stand te brengen. Dat begint met de selectie van kunstenaars. We roepen kunstenaars op om een voorstel te doen. Niet alleen het maken van nieuw werk staat centraal, ook het proces waarin dat werk tot stand komt is belangrijk en de verbinding met de toekomst. Hoe verweeft de kunstenaar de bijzondere natuur in het werk? Hoe verwerkt de kunstenaar de actualiteit met de sociale dynamiek van het eiland? Hoe presenteert de kunstenaar het werk, aan wie, waar? Hoe kan de kunstenaar een rol spelen in de sociale gemeenschap van het eiland of een bijdrage leveren aan het (ontwikkelen van een nieuw) toeristisch product?. Gedacht wordt aan (medewerking aan) een tentoonstelling in het museum, het geven van workshops, concerten of voorstellingen.

In overleg met de kunstenaar is bezoek aan de dijkwoning mogelijk, als onderdeel van het museumbezoek.

 

Ontmoeting geeft dynamiek

Kunst kan oogverblindend zijn en het kan schuren en wringen. Hoe dan ook, het leidt altijd tot reflectie en reactie. We vragen de kunstenaar om ook hiervan al een beeld te hebben, hoe het eindresultaat ook ‘Van Vlieland’ wordt. We dagen de kunstenaar uit een verbintenis aan te brengen tussen het eigen werk en dat van voorgangers of kunstenaars die later van de residentie gebruik maken.

Informatie

Meer informatie en de mogelijkheden om een verzoek in te dienen vindt u op de website:

www.studiobetzy.nl