Prentbriefkaarten uit de collectie Tijmons

15 maart 2018 - Sinds deze week is er in het museum een nieuwe tentoonstelling. Te zien zijn prentbriefkaarten uit de collectie Tijmons. De kaarten zijn geselecteerd rond de thema’s ‘schepen’ en ‘vuurtorens’. Zo zijn er o.a. prentbriefkaarten te zien van veerboten, gestrande schepen op de hors, reddingssloepen en lichtbakens. De tentoonstelling duurt tot 2 juni.

De prentbriefkaarten komen uit de collectie Tijmons. De totale collectie bevat ruim 1000 kaarten en foto’s. De heer L. Tijmons verzamelde prentbriefkaarten van Vlieland en maakte daarbij aantekeningen. Hij woonde van 1917 tot 1923 zelf op Vlieland. Zijn erfgenamen hebben de volledige verzameling in 2006 aan het museum geschonken. Die schenking werd destijds dankbaar in ontvangst genomen. Vrijwilligers van het museum hebben de prentbriefkaarten – en de fotografische reproducties van enkele kaarten – bestudeerd en van commentaar voorzien. Zo weten we bijvoorbeeld van een aantal afgebeelde mensen de namen. Twee jaar geleden zijn de kaarten gedigitaliseerd in het kader van Kollesjes Tichteby, een project gesubsidieerd door Provincie Fryslan.