Organisatie

 

 

Museum Tromp's Huys is sinds eind 2007 een stichting, Stichting Museum Tromp's Huys.

Samenstelling bestuur

Annie Beiboer (voorzitter)
Ruurd Bron (secretaris)
Ineke Weber (penningmeester)
Kees Storm
Jan van der Veen

Medewerkers

Peter Schalk (directeur)
Agnes Nagtzaam (publieks-/financieel medewerker)
Riet de Boer (publieksmedewerker weekenden)

Missie en visie 

In het beleidsplan worden de doelstellingen en de plannen om deze doelstellingen te bereiken helder geformuleerd.

Samenvatting Beleidsplan

De Stichting Museum Tromp’s Huys, statutair de rechtspersoon achter het museum, heeft als reden van bestaan o.a. het bevorderen van interesse voor de (cultuur)geschiedenis van het eiland Vlieland in het algemeen en het conserveren en tentoonstellen van objecten die te maken hebben met deze geschiedenis in het bijzonder.

Die (cultuur)geschiedenis van Vlieland kent vele facetten. Welke specifieke rol het museum daarin wil spelen is nog niet eerder goed vastgelegd. Na de totstandkoming van dit meerjarenbeleidsplan, en – in een later stadium – een collectieplan en een tentoonstellingsplan, moet die rol helder zijn.

De museumfunctie van het Tromp’s Huys zou versterkt kunnen worden. De tuin en de atelierwoning achterin die tuin bieden veel kansen de museumfunctie te verbreden en te verrijken. Als we de tuin inrichten zoals hij geweest kan zijn ten tijde van Akersloot, dan zouden we daarmee de geschiedenis van het huis versterken. Bovendien kan een dynamische tuin, waarin oude gewassen geteeld worden en met oude gereedschappen wordt gewerkt, interesse opwekken in de geschiedenis.

We verwachten daarmee ook de (Vlielandse) jeugd voor deze geschiedenis te interesseren. Het levendiger maken van het museum en het daarmee aantrekkelijk te maken voor de jeugd, willen we in de komende beleidsperiode verwezenlijken.

Daarnaast willen we de winkel een betere uitstraling geven en het assortiment aanpassen om meer omzet uit de museumwinkel te kunnen genereren. Het verband met de Vlielandse geschiedenis en de collectie van het museum zullen we daarbij niet uit het oog verliezen.

Tenslotte verplichten veranderde eisen van de Museumregistratie ons o.a. tot actualisering van bestaande en het schrijven van nieuwe beleidsstukken en tot digitalisering van de collectie.

Beleidsplan

Jaarbericht 2019

Steun ons werk

Deze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd onder fiscaal nummer 8185.85.900, als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donaties aan de stichting kunnen worden afgetrokken van de (inkomsten)belasting. Lees meer over donaties...

Vrijwilligers

Bij Museum Tromp's Huys zijn circa 40 vrijwilligers actief. Er werken 4 betaalde krachten, samen goed voor 1,9 FTE. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden anders dan een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Jaarrekening 2018